Linh kiện máy tính

Kích thước RAD

label

Loại màn hình

Loại RAM

Loại tấm nền

Memory Type

Tương thích CPU

Tương thích main

Tương thích VGA

Tần số quét

Tỉ lệ màn