Microphone Livestream

Hãng sản xuất

Kết nối

LED

Loại Microphone

Nguồn Phantom

Ánh sáng