Corsair

Form Factor

Hãng sản xuất

Kết nối

Loại RAM

Tấm nền màn hình

label

Ánh sáng

Đèn LED