Block VGA Bykski Nvidia RTX 2080TI/2080 FE (N-RTX2080TI-X)
Block VGA Bykski Nvidia RTX 2080TI/2080 FE (N-RTX2080TI-X)
Block VGA Bykski Nvidia RTX 2080TI/2080 FE (N-RTX2080TI-X)
Block VGA Bykski Nvidia RTX 2080TI/2080 FE (N-RTX2080TI-X)
Block VGA Bykski Nvidia RTX 2080TI/2080 FE (N-RTX2080TI-X)
Block VGA Bykski Nvidia RTX 2080TI/2080 FE (N-RTX2080TI-X)
Block VGA Bykski Nvidia RTX 2080TI/2080 FE (N-RTX2080TI-X)
Block VGA Bykski Nvidia RTX 2080TI/2080 FE (N-RTX2080TI-X)
Block VGA Bykski Nvidia RTX 2080TI/2080 FE (N-RTX2080TI-X)
Block VGA Bykski Nvidia RTX 2080TI/2080 FE (N-RTX2080TI-X)

Block VGA Bykski Nvidia RTX 2080TI/2080 FE (N-RTX2080TI-X)

2.200.000₫

Chi tiết sản phẩm

Hãng sản xuất Bykski
Model N-AS1080TISTRIX-X
Tương thích VGA NVIDIA 2080TI/2080