Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store
Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP) - Imba Store

Chuột Corsair Glaive RGB - Black (CH-9302011-AP)

1.950.000₫

Thông số kỹ thuật DPI 100 DPI - 16000 DPI, thay đổi DPI với đơn vị 1 DPI

Chi tiết sản phẩm

Thông số kỹ thuật

DPI 100 DPI - 16000 DPI, thay đổi DPI với đơn vị 1 DPI
Mắt đọc Optical
Chiều dài dây 1.8 m
Kích thước 125.8 mm x 91.5 mm x 44.6 mm
Trọng lượng 122 g (không tính dây)
Số nút bấm 6 nút có thể lập trình được
Đèn LED 3 khu vực LED RGB
Bộ nhớ trong Có hỗ trợ
Phần mềm hỗ trợ CUE (Corsair Utility Engine)
Tốc độ phản hồi 1000 Hz/500 Hz/250 Hz/125 Hz
Thể loại Game FPS
Bảo hành 24 tháng