CPU AMD Ryzen Threadripper 3960X (3.8GHz turbo up to 4.5GHz, 24 nhân 48 luồng, 140MB Cache, 280W) - Socket sTRX4

CPU AMD Ryzen Threadripper 3960X (3.8GHz turbo up to 4.5GHz, 24 nhân 48 luồng, 140MB Cache, 280W) - Socket sTRX4

100.000.000₫

CPU AMD Ryzen Threadripper 3960X Gã Titan khổng lồ 24 nhân/ 48 luồng và xung nhịp 3.8 GHz

Chi tiết sản phẩm

CPU AMD Ryzen Threadripper 3960X Gã Titan khổng lồ 24 nhân/ 48 luồng và xung nhịp 3.8 GHz