Giá đỡ VGA Cooler Master - Universal VGA Graphics Card Holder (2 chân đỡ VGA ) - Imba Store
Giá đỡ VGA Cooler Master - Universal VGA Graphics Card Holder (2 chân đỡ VGA ) - Imba Store
Giá đỡ VGA Cooler Master - Universal VGA Graphics Card Holder (2 chân đỡ VGA ) - Imba Store
Giá đỡ VGA Cooler Master - Universal VGA Graphics Card Holder (2 chân đỡ VGA ) - Imba Store
Giá đỡ VGA Cooler Master - Universal VGA Graphics Card Holder (2 chân đỡ VGA ) - Imba Store
Giá đỡ VGA Cooler Master - Universal VGA Graphics Card Holder (2 chân đỡ VGA ) - Imba Store
Giá đỡ VGA Cooler Master - Universal VGA Graphics Card Holder (2 chân đỡ VGA ) - Imba Store
Giá đỡ VGA Cooler Master - Universal VGA Graphics Card Holder (2 chân đỡ VGA ) - Imba Store
Giá đỡ VGA Cooler Master - Universal VGA Graphics Card Holder (2 chân đỡ VGA ) - Imba Store
Giá đỡ VGA Cooler Master - Universal VGA Graphics Card Holder (2 chân đỡ VGA ) - Imba Store

Giá đỡ VGA Cooler Master - Universal VGA Graphics Card Holder (2 chân đỡ VGA )

330.000₫

Model number MCA-0005-KUH00 Available Color Black Materials Steel, ABS ...

Chi tiết sản phẩm

Model number MCA-0005-KUH00
Available Color Black
Materials Steel, ABS
Dimensions 154 mm x 32 mm x 144 mm
Chân hỗ trợ 2 cái (hỗ trợ nâng 2 VGA cùng lúc)
Tương thích  Tất cả các vỏ case

 

vga