Keo tản nhiệt CoolerMaster MGX-ZOSG-N15M-R2
Keo tản nhiệt CoolerMaster MGX-ZOSG-N15M-R2
Keo tản nhiệt CoolerMaster MGX-ZOSG-N15M-R2
Keo tản nhiệt CoolerMaster MGX-ZOSG-N15M-R2
Keo tản nhiệt CoolerMaster MGX-ZOSG-N15M-R2
Keo tản nhiệt CoolerMaster MGX-ZOSG-N15M-R2
Keo tản nhiệt CoolerMaster MGX-ZOSG-N15M-R2
Keo tản nhiệt CoolerMaster MGX-ZOSG-N15M-R2

Keo tản nhiệt CoolerMaster MGX-ZOSG-N15M-R2

130.000₫

Chi tiết sản phẩm

Hãng sản xuất CoolerMaster
Trọng lượng riêng 2.5 (g/cm3) (25°C)
Dẫn nhiệt 5 (W / mK)