Keo tản nhiệt Corsair XTM50 Performance Thermal Paste
Keo tản nhiệt Corsair XTM50 Performance Thermal Paste
Keo tản nhiệt Corsair XTM50 Performance Thermal Paste
Keo tản nhiệt Corsair XTM50 Performance Thermal Paste
Keo tản nhiệt Corsair XTM50 Performance Thermal Paste
Keo tản nhiệt Corsair XTM50 Performance Thermal Paste
Keo tản nhiệt Corsair XTM50 Performance Thermal Paste
Keo tản nhiệt Corsair XTM50 Performance Thermal Paste
Keo tản nhiệt Corsair XTM50 Performance Thermal Paste
Keo tản nhiệt Corsair XTM50 Performance Thermal Paste

Keo tản nhiệt Corsair XTM50 Performance Thermal Paste

390.000₫

Chi tiết sản phẩm

Hãng sản xuất Corsair
Trọng lượng 0.0095
Dòng sản phẩm COMPONENT ACCESSORIES