Màn hình Cooler Master GM27-FQS ARGB (27 inch/ QHD/ IPS/ 165 Hz/ 1 ms/ 300 nits/ HDMI+DisplayPort+USB Type-C)
Màn hình Cooler Master GM27-FQS ARGB (27 inch/ QHD/ IPS/ 165 Hz/ 1 ms/ 300 nits/ HDMI+DisplayPort+USB Type-C)
Màn hình Cooler Master GM27-FQS ARGB (27 inch/ QHD/ IPS/ 165 Hz/ 1 ms/ 300 nits/ HDMI+DisplayPort+USB Type-C)
Màn hình Cooler Master GM27-FQS ARGB (27 inch/ QHD/ IPS/ 165 Hz/ 1 ms/ 300 nits/ HDMI+DisplayPort+USB Type-C)
Màn hình Cooler Master GM27-FQS ARGB (27 inch/ QHD/ IPS/ 165 Hz/ 1 ms/ 300 nits/ HDMI+DisplayPort+USB Type-C)
Màn hình Cooler Master GM27-FQS ARGB (27 inch/ QHD/ IPS/ 165 Hz/ 1 ms/ 300 nits/ HDMI+DisplayPort+USB Type-C)
Màn hình Cooler Master GM27-FQS ARGB (27 inch/ QHD/ IPS/ 165 Hz/ 1 ms/ 300 nits/ HDMI+DisplayPort+USB Type-C)
Màn hình Cooler Master GM27-FQS ARGB (27 inch/ QHD/ IPS/ 165 Hz/ 1 ms/ 300 nits/ HDMI+DisplayPort+USB Type-C)
Màn hình Cooler Master GM27-FQS ARGB (27 inch/ QHD/ IPS/ 165 Hz/ 1 ms/ 300 nits/ HDMI+DisplayPort+USB Type-C)
Màn hình Cooler Master GM27-FQS ARGB (27 inch/ QHD/ IPS/ 165 Hz/ 1 ms/ 300 nits/ HDMI+DisplayPort+USB Type-C)

Màn hình Cooler Master GM27-FQS ARGB (27 inch/ QHD/ IPS/ 165 Hz/ 1 ms/ 300 nits/ HDMI+DisplayPort+USB Type-C)

10.499.000₫

:
:
: Cooler Master

Chi tiết sản phẩm