Mô hình Pudge/Butcher Dota 2 (16cm) - Imba Store
Mô hình Pudge/Butcher Dota 2 (16cm) - Imba Store
Mô hình Pudge/Butcher Dota 2 (16cm) - Imba Store
Mô hình Pudge/Butcher Dota 2 (16cm) - Imba Store
Mô hình Pudge/Butcher Dota 2 (16cm) - Imba Store
Mô hình Pudge/Butcher Dota 2 (16cm) - Imba Store
Mô hình Pudge/Butcher Dota 2 (16cm) - Imba Store
Mô hình Pudge/Butcher Dota 2 (16cm) - Imba Store
Mô hình Pudge/Butcher Dota 2 (16cm) - Imba Store
Mô hình Pudge/Butcher Dota 2 (16cm) - Imba Store
Mô hình Pudge/Butcher Dota 2 (16cm) - Imba Store
Mô hình Pudge/Butcher Dota 2 (16cm) - Imba Store
Mô hình Pudge/Butcher Dota 2 (16cm) - Imba Store
Mô hình Pudge/Butcher Dota 2 (16cm) - Imba Store
Mô hình Pudge/Butcher Dota 2 (16cm) - Imba Store
Mô hình Pudge/Butcher Dota 2 (16cm) - Imba Store

Mô hình Pudge/Butcher Dota 2 (16cm)

650.000₫ 500.000₫

Game Dota 2 Chất liệu PVC Chiều cao 16 cm...

Chi tiết sản phẩm

Game Dota 2
Chất liệu PVC
Chiều cao 16 cm
Kích thước hộp 30cm x 20cm x 10cm
Trọng lượng 1kg