Microphone MXL 990
Microphone MXL 990
Microphone MXL 990
Microphone MXL 990
Microphone MXL 990
Microphone MXL 990

Microphone MXL 990

2.700.000₫

: Thiết bị nghe nhìn
: MXL

Chi tiết sản phẩm